Mediation vormen

Herstelmediation is een effectieve mediation die kan worden ingezet om de arbeidsrelatie of familierelatie te herstellen zodat deze behouden kan worden. Conflicten in relaties ontstaan door ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie of uitsluiting. Wanneer jullie hier samen met mij als mediator hierover in gesprek gaan kan het conflict worden opgelost.

Wanneer een dierbare overlijdt kunnen lopende conflicten binnen een familie een obstakel vormen om alle zaken die hieruit voortvloeien goed te organiseren. Als mediator kan ik jullie als familie begeleiden om de conflicten bespreekbaar te maken. Op deze manier wordt het rouwproces minder ingewikkeld en kunnen familierelaties (gedeeltelijk) hersteld worden. Daarnaast zal een eventuele afwikkeling van een erfenis minder moeizaam verlopen.

Het is wel eens wenselijk om tijdens mediation met twee mediators aanwezig te zijn. Sommige conflicten verdienen extra aandacht, of er zijn meerdere partijen bij het conflict betrokken. Co-mediation is dan een prima oplossing.

Naast mediator ben ik ook buurtbemiddelaar in de regio Assen. Dit is een vrijwilligersfunctie waarbij ik buurtgenoten kan helpen om een burenruzie op te lossen. Voor meer informatie of een aanvraag voor een bemiddeling kun je kijken opĀ www.problemenmetjeburen.nl.