Mediation vormen

Herstelmediation is een effectieve methode die kan worden toegepast om de arbeids- of familierelatie te herstellen, zodat deze behouden kan blijven. Conflicten in relaties kunnen voortkomen uit ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie of uitsluiting. Wanneer jullie samen met mij als mediator hierover in gesprek gaan, kan het conflict worden opgelost.

Wanneer een dierbare overlijdt, kunnen lopende conflicten binnen een familie een obstakel vormen om alle zaken die hieruit voortvloeien goed te organiseren. Als mediator kan ik jullie als familie begeleiden bij het bespreekbaar maken van conflicten. Op deze manier wordt het rouwproces minder ingewikkeld en kunnen familierelaties (gedeeltelijk) hersteld worden. Daarnaast zal een eventuele afwikkeling van een erfenis minder moeizaam verlopen.

Het kan wenselijk zijn om tijdens mediation met twee mediators aanwezig te zijn. Sommige conflicten verdienen extra aandacht, of er zijn meerdere partijen bij het conflict betrokken. Co-mediation is dan een uitstekende oplossing.

Naast mediator ben ik ook buurtbemiddelaar in de regio Assen. Dit is een vrijwilligersfunctie waarin ik buurtgenoten kan assisteren bij het oplossen van een burenruzie. Voor meer informatie of om een bemiddeling aan te vragen, kun je terecht op www.problemenmetjeburen.nl.